கற்றளற்கான  உதவி வகுப்பு 
 தரம் 4 - தரம் 8 வரையிலான பாடசாலை மாணவர்களிற்கான கணிதம் மற்றும் ஆங்கில வகுப்புகள் நடைபெறுகின்றன. இதன்முலம் மாணவர்கள் தமது வீட்டுப் பாடங்கள் செய்வதற்கான உதவிகள் கிடைக்கின்றன.

Contact Us

Physical Address:

32A Range View Rd,

Mt Albert,

Auckland 1025

Postal Address:

PO Box 27582,

Mt Roskill,

Auckland 1440

Tel: 09-6256255

Mobile: 021-1344304

           021-932176

Email: tcpg@hotmail.com

Play Group, Tamil School, Bridging Education      Every Sundays 9:30 am to 12:30 pm 

   Study support

Every Wednesdays & Fridays 5:00 pm to 7:00 pm

  • Facebook